Trenutni broj

Izvorni znanstveni članak

Shala Barczewska, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Sveučilište Jan Kochanowski, Kielce

Agata Andreasen, Sveučilište Jan Kochanowski, Kielce

https://doi.org/10.22210/suvlin.2018.086.02

SAŽETAK

Gotovo pedeset godina prošlo je od izlaska kontroverznoga izdanja Robin Lakoff Language and a Woman’s 
Place(1975), a još uvijek nema jasna odgovora na pitanje koji je odnos (ako on postoji uopće) između jezika 
i roda (v. Baker 2014: 3, Cameron 2005). Dosadašnje teorije koje se bave sličnostima i razlikama između 
muškoga i ženskoga govora najčešće su usredotočene na društveni i kulturni utjecaj koji može potaknuti 
muškarca ili ženu da se na određeni način ponašaju ili govore, npr. da upotrebljavaju više pridjeva ili da 
upotrebljavaju širi raspon pridjeva. Nadalje, te teorije često upotrebljavaju anegdote i osobne informacije 
kao izvor podataka, što rezultira istraživanjima, a onda i člancima, na čiju provedbu i pisanje utječe intuicija 
istraživača (Baker 2014; Schmid 2003). Tek je u posljednjih petnaest do dvadeset godina postalo moguće 
analizirati velike baze govornih podataka kako bi se testiralo spomenutu intuiciju. Ipak, rezultati se i dalje 
mogu različito tumačiti, unatoč računalnoj analizi podataka. Cilj je ovoga rada analizirati kako govornici 
i govornice upotrebljavaju pridjeve u korpusu Michigan Corpus of Academic Spoken English (MICASE). 
Usporedit ćemo upotrebu odabranih pridjeva (good, bad, big, small, pretty, ugly, importanti different) 
i njihovih sinonima kako bismo podržali ili doveli u pitanjetvrdnje temeljene na intuiciji o tome da su 
određeni pridjevi više ‘ženski’ odnosno više ‘muški’, ili da žene upotrebljavaju više pridjeva ili širi raspon 
pridjeva nego muškarci. Nadamo se da će ovaj rad pridonijeti raspravi o rodnim razlikama i jeziku.

 

KLJUČNE RIJEČI

upotreba pridjeva; muški govor; ženski govor; rodne razlike u jeziku; MICASE

Articles download statistics

Kontakt časopisa

Adresa:
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb
Croatia

Glavni kontakt:
Mislava Bertoša
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Visitorcounter

Today 6

Week 49

Month 488

All 331688

Currently are one guest and no members online