Trenutni broj

Izvorni znanstveni članak

Maja Kelić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., SUVAG

Wolfgang U. Dressler, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., radna skupina “Komparativna psiholingvistika”, Odsjek za lingvistiku, Sveučilište u Beču, Austrijski centar za digitalne humanističke znanosti, Austrijska akademija znanosti

https://doi.org/10.22210/suvlin.2019.088.03

 Sažetak

Ovaj se rad bavi usvajanjem početnih morfonotaktičkih i fonotaktičkih zatvorničkih skupina u hrvatskome. Morfonotaktičke se zatvorničke skupine protežu preko granice morfema, npr. /sl/ u s+ložiti, dok se fonotaktičke zatvorničke skupine nalaze unutar morfema, npr. sladoled. Analiziran je Hrvatski korpus dječjeg jezika (Kovačević 2002), longitudinalni korpus koji je prikupljen prema smjernicama međunarodnog projekta CHILDES te međujezičnog projekta Pre– i Protomorfologija u jezičnom usvajanju pod vodstvom drugog autora. Dosadašnja su istraživanja u području usvajanja morfonotaktike pokazala prednost u usvajanju morfonotaktičkih zatvorničkih skupina u morfološki bogatim jezicima, poljskom i litavskom. Ovaj rad proširuje dosadašnji pristup usmjeravajući se na proces ovladavanja proizvodnjom suglasničke skupine, a ne samo na vrijeme pojavljivanja u dječjem jeziku. Analiza Hrvatskog korpusa dječjeg jezika pokazala je da se u hrvatskome, usporedivo s podatcima dobivenim iz drugih morfološki bogatih jezika, morfonotaktičke zatvorničke skupine usvajaju ranije nego istozvučne fonotaktičke zatvorničke skupine. Istražena je i obilježenost dvočlanih i tročlanih početnih zatvorničkih skupina promatrajući ih u svjetlu koncepta Net Auditory Distance (NAD) koji do sada za hrvatski nije korišten. Dosadašnje su spoznaje u području usvajanja morfonotaktike proširene i istraživanjem razvoja složenosti zatvorničkih skupina te se pokazalo da morfonotaktika vodi k većoj složenosti, no složenije zatvorničke skupine nisu nužno i više obilježene. Dječji je jezik uspoređen s ulaznim jezikom te je na taj način postignuta veća ekološka valjanost. Dobiveni su rezultati uspoređeni s dosadašnjim istraživanjima usvajanja morfonotaktičkih i fonotaktičkih zatvorničkih skupina u poljskome te su pronađene određene razlike u tijeku usvajanju koje su rezultat strukturalnih razlika između ovih dvaju slavenskih jezika.

 

Ključne riječi

 jezično usvajanje, morfonotaktika, fonotaktika, korpus dječjeg jezika, Net Auditory Distance (NAD), hrvatski jezik

Articles download statistics

Kontakt časopisa

Adresa:
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb
Croatia

Glavni kontakt:
Mislava Bertoša
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Visitorcounter

Today 10

Week 97

Month 205

All 343981

Currently are 7 guests and no members online