Arhiva časopisa

Izvorni znanstveni članak

Karolina Lice, Fakultet za rehabilitaciju i edukaciju, Zagreb

Marijan Palmović, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Fakultet za rehabilitaciju i edukaciju, Zagreb

DOI: https://doi.org/10.22210/suvlin.2017.084.01

 

SAŽETAK

Mnogo se istraživanja bavilo pitanjem organizacije konceptualnog znanja u mozgu, uglavnom 
primjenjujući bihevioralna istraživanja kod urednih ispitanika i kod osoba s afazijom. Kategorije 
živog i neživog najčešće su proučavane kategorije, a postoje tri glavne teorije ili modela koji 
objašnjavaju semantičku obradu koncepata živog i neživog: senzoričko/funkcionalna teorija, model 
domenski specifične reprezentacije semantičkog znanja i konekcionistički model konceptualne 
strukture. Iako je metoda mjerenja evociranih potencijala upotrebljavana u istraživanjima osoba 
s afazijom, a različite su se varijante zadatka semantičke kategorizacije primjenjivale kod 
uredne populacije, prema našim spoznajama ne postoje istraživanja koja su pokušala odgovoriti 
na pitanje o semantičkoj kategorizaciji kod osoba s afazijom primjenom metode kognitivnih 
evociranih potencijala. Cilj je ovog istraživanja metodom mjerenja evociranih potencijala utvrditi 
postoje li razlike u obradi kategorija živog i neživog izme|u osoba s afazijom kod kojih je 
narušeno jezično razumijevanje i kontrolne skupine izjednačene po dobi, spolu i obrazovanju. 
Evocirani potencijali omogućuju dobivanje višedimenzionalne slike kognitivnih procesa koji su 
u pozadini jezičnog razumijevanja kao i uvid u vremensku dimenziju tih procesa, tj. u različite 
faze tih procesa. Na taj način, disocirajući dvije faze u procesu kategorizacije pojmova pomoću 
analize razlika u pojedinim fazama između osoba s afazijama i kontrolne skupine, možemo 
preciznije govoriti o naravi poremećene funkcije u afazija. Rezultati ovog istraživanja pokazuju 
da osobe s afazijom s narušenim jezičnim razumijevanjem imaju manju amplitudu i produženu 
latenciju N400 i komponente LPC te manji broj točnih odgovora i duže vrijeme reakcije na 
bihevioralnom zadatku kategorizacije nego li kontrolna skupina. Može se zaključiti da osobe 
s afazijom imaju poteškoća na objema razinama leksičko–semantičke obrade, razini leksičkog 
prizivanja ili prepoznavanja i razini kategorizacije, što su funkcije koje se povezuju s dobivenim 
komponentama evociranih potencijala. Odsustvo razlika između obrade kategorije živog i neživog 
u N400 vremenskom prozoru i slična topografska distribucija za kategorije živog i neživog kod 
obiju skupina ispitanika u skladu je s konekcionističkim modelom jedinstvenog semantičkog 
sustava koji tvrdi da je isti semantički sustav aktivan neovisno o kategoriji koja se obrađuje. 
Međutim, dobivene razlike između uvjeta živog i neživog u LPC vremenskom prozoru, i to 
samo za kontrolnu skupinu ispitanika, tj. odsustvo efekta LPC u osoba s afazijom, implicira 
da je pripadnike kategorije neživog teže kategorizirati zbog manjeg broja zajedničkih obilježja 
potrebnih za procese kategorizacije. Naime, veća amplituda u uvjetu neživog tumači se većim 
»troškovima obrade«. Odsustvo razlike u osoba s afazijom može biti posljedica deficita specifičnog 
za kategoriju, ali i neodgovarajuće obrade u prvoj fazi, tj. nedostatnih ulaznih podataka.

 

KLJUČNE RIJEČI

semantiČka kategorizacija, kategorije živo–neživo, afazija, konekcionistički 
model, ERP, N400, LPC

Articles download statistics

Kontakt časopisa

Adresa:
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb
Croatia

Glavni kontakt:
Mislava Bertoša
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Visitorcounter

Today 1

Week 1

Month 60

All 370687

Currently are 7 guests and no members online