Arhiva časopisa

Pregledni rad

Katja Dobrić Basaneže, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Pravni fakultet, Rijeka

DOI: https://doi.org/10.22210/suvlin.2017.084.04

SAŽETAK

Ako bi se izuzela istraživanja leksičkih isječaka (Goźdź–Roszkowski 2006, 2011; Kopaczyk 2013; 
Breeze 2013; Tománkóva 2016; Biel 2017), moglo bi se tvrditi da su proširene jedinice značenja 
(Sinclair 2004) slabo istražene u pravnoj frazeologiji. Stoga je cilj ovog rada ukazati na korisnost 
Sinclairove perspektive šireg konteksta u istraživanju frazeoloških jedinica u pravnom žanru s 
obzirom na to da širi kontekst nudi njihov kolokacijski okvir te njihove gramatičke i frazeološke 
obrasce. Rad se temelji na analizi proširenih ‘terminoloških kolokacija’ (engl. term–embedding 
collocations) (Biel 2014b) izvučenih iz usporedivog korpusa engleskih i hrvatskih ugovora s 
pomoću alata WordsmithTools 6.0 (Scott 2012). U radu se ističu primjeri koji najbolje podupiru 
gore navedenu hipotezu, a tumači ih se uz pomoć analize izvanjezičnog konteksta frazeoloških 
jedinica u ugovorima. Budući da su privatnopravni dokumenti rijetko predmet istraživanja pravne 
frazeologije, ovo istraživanje predstavlja pokušaj njezina dopunjavanja. S obzirom na to da se dio 
istraživanja temelji na frazeološkim jedinicama u hrvatskom pravnom jeziku, ovaj rad nastoji 
nadopuniti korpusno utemeljena istraživanja koja su uglavnom usredotočena na engleski pravni 
diskurs. Naposljetku, ovo istraživanje, osim što pruža uvid u stabilnost frazeoloških jedinica u 
području prava, također može predstavljati koristan izvor u obuci pravnih prevoditelja i sudskih 
tumača jer raspravlja o širem kontekstu nazivlja u jeziku ugovora.

 

KLJUČNE RIJEČI

 

jezični korpusi, izvanjezični kontekst, proširena terminološka kolokacija,  kolokacije, pravni ugovori

 

Articles download statistics

Kontakt časopisa

Adresa:
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb
Croatia

Glavni kontakt:
Mislava Bertoša
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Visitorcounter

Today 12

Week 27

Month 524

All 372029

Currently are 9 guests and no members online