Uređivačka koncepcija
 • Fokus i područje djelovanja

 • Rubrike

 • Učestalost izdavanja

 • Politika otvorenog pristupa

 • Povlačenje radova

 • Recenzijski postupak

 • Etika objavljivanja i zloupotreba

 • Obaveze urednika, autora i recenzenata

 • Autorska prava

 • Uvjeti licenciranja

 • Zastupljenost u bazama podataka

 

Fokus i područje djelovanja

Suvremena lingvistika jedan je od vodećih hrvatskih lingvističkih časopisa, koji objavljuje članke s jasnim teorijskim okvirom i precizno razrađenom metodologijom, u kojima se analizira jezična građa ili se raspravlja o određenim lingvističkim temama. 

Suvremena lingvistika objavljuje i prikaze knjiga, kao i obznane o knjigama i časopisima domaćih i stranih autora i izdavača u svim lingvističkim područjima.

 

Rubrike

 • Znanstveni radovi
 • Pregledni članci
 • Prethodno priopćenje
 • Prikazi knjiga
 • Osvrti
 • Kronika
 • Obznane
 • Riječ urednika

 

Učestalost izdavanja

Suvremena lingvistika izlazi dva puta godišnje.

 

Open Access (politika otvorenoga pristupa)

Suvremena lingvistika časopis je otvorenoga tipa i sav njezin sadržaj slobodno je dostupan bez naknade za korisnika ili ustanovu. Korisnici mogu čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, ispisivati, pretraživati ili mrežno povezivati članke objavljene u časopisu bez prethodnog traženja dozvole izdavača ili autora. Takva je politika sukladna definiciji BOAI (http://www.soros.org/openaccess) otvorenog pristupa (Open Access).

Predaju priloga i njihovu obradu uredništvo Suvremene lingvistike ne naplaćuje.

 

Povlačenje radova

U slučaju kad uredništvo posjeduje jasan dokaz da su podatci prezentirani u časopisu nepouzdani, da su nastali kao rezultat nečasnih radnji ili slučajne pogreške, da su podatci prethodno objavljeni u drugoj publikaciji bez odgovarajućeg citiranja, dopuštenja ili opravdanja (odnosno u slučaju dvostrukog objavljivanja), da su objavljeni prilozi dijelom ili u cijelosti plagirani, ili u slučaju prijave neetičnosti u istraživanju, objavljeni radovi bit će povučeni iz objave sukladno uputama o povlačenju radova prema COPE Code of Conduct for Journal Editors.

 

Recenzijski postupak

Svi radovi ponajprije prolaze početno vrednovanje glavnog urednika časopisa koji odlučuje o tome može li se rad uzeti u obzir za objavljivanje i poslati u recenzijski postupak. Nakon pozitivnog početnog vrednovanja znanstveni radovi prolaze kroz postupak dvostruko anonimne recenzije (double-blind peer review) kojom se ne otkriva ni identitet autora ni identitet recenzenta. Recenzijski postupak provode najmanje dva recenzenta koji procjenjuju udovoljava li rad uvriježenim akademskim standardima struke i standardima časopisa.

 

Etika objavljivanja i zloupotreba

Suvremena lingvistika djeluje u skladu s prihvaćenim praksama koje se odnose na pitanja etičnosti, mogućnosti grešaka i povlačenja radova, a sprečavanje zloupotreba u akademskom izdavaštvu jedno je od područja kojem časopis posvećuje osobitu pozornost. Nikakva vrsta neetičnog ponašanja nije prihvatljiva. Slanjem priloga autori potvrđuju izvornost sadržaja i garantiraju da poslani radovi nisu prethodno objavljivani na drugom jeziku, bilo dijelom ili u cjelini, kao i da nisu pod razmatranjem za objavljivanje u nekoj drugoj publikaciji.

Uredništvo časopisa u potpunosti se odriče odgovornosti za eventualne slučajeve plagiranja u zaprimljenim prilozima. Autori snose punu odgovornost za svaki slučaj plagiranja, bilo da je otkriven tijekom recenzijskog postupka ili nakon objave rada u časopisu.

 

Obaveze urednika, autora i recenzenata

Sljedeće obaveze urednika, autora i recenzenata temelje se na COPE Code of Conduct for Journal Editors:

 

Obaveze uredništva

1. Recenziranje: svaki zaprimljeni prilog prolazi proces početnog vrednovanja glavnog urednika koji odlučuje o tome može li se rad uzeti u obzir za objavljivanje. Nakon toga znanstveni se radovi upućuju na recenzije dvama recenzentima. Svaki od recenzenata podnosi preporuku o prihvaćanju, odbijanju ili preinačavanju rada na posebno predviđenom recenzijskom obrascu. Proces recenziranja traje oko 30 dana.
2. Fair play: uredništvo se obavezuje recenzirati intelektualni sadržaj zaprimljenog priloga ne praveći razlike u spolu, pripadnosti instituciji, rasi, religijskoj pripadnosti, državljanstvu itd. autora.
3. Povjerljivost podataka: uredništvo se obavezuje informacije koje se odnose na zaprimljene priloge držati povjerljivima.
4. Otkrivanje podataka i sukob interesa: bez pisanog dopuštenja autora neobjavljeni materijal sadržan u zaprimljenim prilozima uredništvo ne smije upotrebljavati za vlastita istraživanja.

 

Obaveze autora

1. Standardi izvješćivanja: precizan prikaz vlastitog istraživanja i objektivna rasprava o njegovu značaju obaveza je svakog autora. Rukopisi trebaju biti uređeni prema smjernicama koje propisuje časopis.
2. Originalnost: autori se obavezuju da su radovi poslani u Suvremenu lingvistiku u potpunosti originalni i da su rezultat isključivo njihova rada.
3. Istodobno objavljivanje: uredništvo Suvremene lingvistike ne razmatra radove koji su trenutačno u postupku objavljivanja u drugim publikacijama te je stoga obaveza autora da radove koji su u postupku razmatranja za objavljivanje u Suvremenoj lingvistici ne šalju drugim časopisima. Od autora se također očekuje da radove koji se bave istim istraživanjem ne objavljuju u više različitih časopisa.
4. Navođenje izvora: autori su dužni navesti sve izvore podataka kojima se koriste u istraživanju i citirati sva izdanja koja su utjecala na njihov istraživački rad. Izvore treba citirati prema smjernicama koje propisuje časopis.
5. Autorstvo: autorstvo priloga mora biti ograničeno na pojedince koji su značajno doprinijeli koncepciji, razradi, izvedbi ili interpretaciji priložene studije. Druge osobe koje su značajno doprinijele radu potrebno je navesti kao suautore. Autori se također obavezuju predanu verziju rada dati na uvid ostalim autorima, od njih tražiti suglasnost za predaju i objavljivanje rada te ih navesti kao suautore priloženog rada.
6. Fundamentalne pogreške u objavljenim radovima: ako u bilo kojem trenutku autor otkrije značajnu pogrešku ili netočnost u radu poslanom na razmatranje i objavljivanje u Suvremenoj lingvistici, dužan je o tome obavijestiti uredništvo.

 

Obaveze recenzenata

1. Povjerljivost podataka: recenzenti su obavezni sve informacije koje se tiču predanih radova držati povjerljivima i tretirati ih kao privilegirane informacije.
2. Navođenje izvora: recenzenti su obavezni provjeriti jesu li autori rada pravilno naveli i citirali sve izvore podataka korištenih u istraživanju. Svaku vrstu sličnosti ili preklapanja među radovima trenutačno na razmatranju ili s drugim objavljenim radovima s kojima su osobno upoznati recenzenti su dužni prijaviti uredništvu časopisa.
3. Standardi objektivnosti: priložene radove recenzenti su obavezni recenzirati objektivno te svoje poglede iznijeti jasno i argumentirano.
4. Pravovremenost: kada recenzent smatra da ne može recenzirati rad unutar zadanog vremena, obavezan je pravovremeno obavijestiti uredništvo kako bi se rad mogao poslati drugom recenzentu.

 

Autorska prava

Časopis Suvremena lingvistika nositelj je prava nad svim u njemu objavljenim radovima. Autor zadržava pravo ponovnog objavljivanja priloga u drugom djelu kojem je autor, primjerice, u obliku poglavlja u vlastitoj knjizi. Međutim, u slučaju objavljivanja u drugoj publikaciji, treća je strana dužna pribaviti pisano dopuštenje za objavljivanje koje daje uredništvo časopisa.

 

 

Uvjeti licenciranja 

Sav sadržaj besplatno je dostupan za nekomercijalnu uporabu; korisnici smiju kopirati i dalje distribuirati materijale te ih mijenjati i nadopunjavati dokle god su naveli njihov izvor.

 

 

Zastupljenost u bazama podataka

Suvremena lingvistika navodi se u MLA International Bibliography, MLA Directory of Periodicals, BL Bibliographie Linguistique, LLBA Linguistics and Language Behaviour, Sociological Abstracts, Communication and Mass Media Complete (EBSCO Publishing), CEEOL, ERIH, DOAJ, SCOPUS, ProQuest.

 

Articles download statistics

Kontakt časopisa

Adresa:
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb
Croatia

Glavni kontakt:
Mislava Bertoša
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Visitorcounter

Today 7

Week 49

Month 219

All 374142

Currently are 33 guests and no members online